Politica de confidenţialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


 

Introducere

Începand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”) a devenit aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Sfera de aplicare

Prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică website-ului www.frankemagazinonline.ro, având scopul de a informa utilizatorii acestuia despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către FRANKE ROMANIA SRL, în calitate de operator, cu sediul în Bd. Biruinței, nr. 98, Loc. Pantelimon, Județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.: J23/539/2001, având CUI: 10172526.

În cazul în care ai întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poți contacta trimițându-ne un e-mail la adresa: sesizarifmo@gmail.com.

Cum colectăm datele cu caracter personal

Direct: În mod obișnuit, obținem date cu caracter personal în mod direct de la tine:

 • când ne contactezi pe e-mail sau când trimiți un formular de contact;

 • când te abonezi la newsletter;

 • când ne scrii pe chat;

 • când îți faci cont pe website;

 • când ceri o ofertă personalizată;

 • când achiziționezi produsele noastre on-line.

Indirect: Putem obține date cu caracter personal și din următoarele surse:

 • Site-uri profesionale si/sau sociale: în cazul în care accesezi pagina noastră oficială de Facebook, Twitter sau atunci când distribui unul dintre articolele noastre de pe blog pe rețelele de socializare este posibil să colectăm informațiile privitoare la contul tau.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

 • Date de identificare: nume și prenume.

 • Date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa/domiciliu, ocupație/loc de muncă.

 • Alte date pe care alege să ni le oferi, în mod voluntar, prin intermediul formularului de contact, e-mailului sau atunci când optezi pentru plata produselor prin transfer bancar și ne trimiți dovada achitării.

Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor

Ne putem întemeia activitățile de prelucrare pe următoarele temeiuri legitime:

 • Contract: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și onora comenzile, precum și pentru a furniza produsele noastre, în cadrul demersurilor premergătoare încheierii unui contract, spre exemplu atunci când ne soliciți transmiterea unei oferte;

 • Consimtământ: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimțământului liber și neviciat în momentul în care ne furnizezi datele respective, spre exemplu atunci când ne contactezi prin intermediul formularului de contact, sau cand sunteți de acord cu plasarea modulelor cookie.

 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal în baza interesului legitim, atunci când, conform evaluării noastre, considerăm că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proporțională cu scopul prelucrării.

 • Obligație legală: Putem prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce ne revin în calitate de profesionist.

De ce avem nevoie de datele cu caracter personal

Prelucrăm date cu caracter personal în mod transparent, în următoarele scopuri:

 • prelucrarea oricăror solicitări primite prin intermediul formularelor de contact, inclusiv pentru a vă răspunde;

 • pentru a ne promova produsele și comunica newsletter abonaților noștri;

 • vânzarea produselor noastre si onorarea obligațiilor contractuale, precum livrarea acestora;

 • activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite,  îmbunătățirea calității serviciilor prin activitatea desfășurată în cadrul firmei;

 • pentru înregistrarea și administrarea conturilor create pe website;

Transmitem date cu caracter personal către terțe părți

Putem comunica date cu caracter personal către companiile afliate din Grupul Franke și unor terțe părți în scopul îmbunătățirii calității serviciilor și produselor noastre sau pentru a beneficia de ajutorul unor specialiști în aducerea la îndeplinire a unor obligații care ne revin potrivit legislației specifice într-un anumit domeniu, cum sunt furnizorii de servicii de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii.

Acesti terți au, la rândul lor, obligații similare cu ale noastre în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, fie sunt la rândul lor operatori de date cu caracter personal, fie sunt persoane împuternicite, care prelucrează datele în numele nostru.

Ne asigurăm în mod constant că partenerii noștri prezintă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal îndeplineaște toate cerințele legale.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității noastre, care ne solicită să furnizăm informații, în virtutea obligațiilor legale; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor noastre; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea noastră ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

Transferam datele cu caracter personal in afara Spațiului Economic European?

Transferăm date cu caracter personal în afara Uniunii Europene.  De fiecare dată când vă transferăm datele dvs. personale în afara SEE, asigurăm că se acordă un grad de protecție similar prin asigurarea implementării cel puțin a uneia dintre următoarele măsuri de protecție:

Prelucrarea datelor copiilor cu vârsta sub 16 ani

Serviciile noastre nu sunt destinate copiilor sub 16 ani și nu colectăm în mod voluntar date de la persoane sub 16 ani. Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Minorii care au implinit vârsta de 16 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la firma FRANKE ROMANIA, numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca FRANKE ROMANIA să realizeze activitățile enumerate mai sus. Un refuz din partea ta ar putea atrage imposibilitatea de a îți furniza respectivele servicii/produse, informații, de a răspunde solicitărilor tale sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

Ce drepturi ai în legătură cu datele tale cu caracter personal

În calitate de persoană vizată, îți respectăm următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem;

 • dreptul de a ne solicita să rectificăm oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu ne mai sunt necesare;

 • dacă prelucrarea are la bază consimțământul tău, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a ne solicita să furnizăm datele cu caracter personal obținute direct de la tine și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);

 • de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la baza consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

 • în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării;

 • dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică);

 • dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, România sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să ne adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: sesizarifmo@gmail.com.

Securitatea datelor cu caracter personal

Am adoptat politici și proceduri de securitate tehnică în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterării acestora. Ne asigurăm că accesul la datele cu caracter personal este limitat și autorizat doar persoanelor care au dreptul de a le folosi. Aceste persoane au obligația de a asigura confidențialitatea datelor.

Pentru ce perioadă vom păstra datele cu caracter personal

Vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai-sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

Scop

Durata

Datele transmise prin intermediul formularului de contact

1 an

Datele din cont

Până la ștergerea contului sau la împlinirea unui termen de 1 an de la neutilizare

Mesaje de Marketing direct

Newsletter

pana la retragerea consimțământului

CV-ul

6 luni, în cazul în care nu vei deveni angajatul nostru


 

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, și nu mai avem motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea vor fi șterse în conformitate cu procedurile operatorului, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.


Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață.


 

Revizuirea Politicii de confidențialitate

Vom revizui această Politică periodic, în funcție de modificările care survin în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, și vom publica versiunea revizuită a documentului.

Abonare newsletter