POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Firma Franke Romania SRL cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului frankemagazinonline.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile prevazute mai jos.  

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului frankemagazinonline.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă, etc. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în documentele Politica de utilizare Cookie,  Politica de Confidențialitate, din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul frankemagazinonline.ro

Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protectia Datelor)., firma Franke Romania SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului nostru și achiziționării serviciilor firmei Franke Romania SRL

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Politica de utilizare Cookie,  Politica de Confidențialitate și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, declarati expres si neechivoc faptul ca acceptati ca datele cu caracter personal ce va privesc sa fie prelucrate de firma Franke Romania SRL 

 

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Firma Franke Romania SRL colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri: 

 1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul frankemagazinonline.ro.
 2. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul frankemagazinonline.ro administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică. 
 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor firmei Franke Romania SRL transmiterea de newslettere (buletine informative). 
 4. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul frankemagazinonline.ro),  îmbunătățirea calității serviciilor prin activitatea desfășurată în cadrul firmei.
 5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare. 

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul frankemagazinonline.ro:– nume, prenume, telefon, adresa e-mail, firma/loc munca, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătura cu intervalul orar, precum și data la care a fost folosit website-ul frankemagazinonline.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; 

Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website.

 1. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, pe website-ul frankemagazinonline.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică:– nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de corespondenta, dupa caz.
 2. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor firmei frankemagazinonline.ro, transmiterea de newslettere (buletine informative), – nume și prenume, telefon, e-mail, firma/loc munca.
 3. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de firma Franke Romania SRL, îmbunătățirea calității serviciilor prestate:– nume, prenume, telefon, e-mail, firma/loc munca, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, firma Franke Romania SRL prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, doar pentru situațiile în care se deplaseaza la sediul clientului.
 4. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
  Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca firma Franke Romania SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea firmei Franke Romania SRL de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

 

Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, firma Franke Romania SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 1. partenerilor contractuali ai firmei Franke Romania SRL (cum este cazul companiilor cu care firma Franke Romania SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),
 2. furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă firma Franke Romania SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Autoritatea Nationala de Supraveghere, Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același segment cu firma RPD – RESPONSABIL PROTECTIE DATE SRL, precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.   

Datele înregistrate de firma Franke Romania SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor firmei

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv: 

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
 •  de acces la datele dvs. cu caracter personal si posibilitatea de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea nr.677/2001;
 •  de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 •  de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către firma Franke Romania SRL la adresa info@franke.com ori prin accesarea formularului de contact din site-ul firmei sau ne puteți scrie la adresa de poștă: Bd Biruintei nr. 98, Pantelimon, Ilfov.

 • de a formula o plangere la ANSPDCP;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care apreciati ca ar exista încălcări ale legislației în materie.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către firma Franke Romania SRL (prin accesarea formularului de contact din site-ul firmei sau la adresa poștală: Bd.Biruintei nr.98, Pantelimon, Ilfov  sau de e-mail: info@franke.com), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastra va fi înaintată către departamentul specializat al firmei Franke Romania SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

 

Prevederi speciale legate de minori 

Firma Franke Romania SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

Firma Franke Romania SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.  

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul firmei frankemagazinonline.ro, ori participarea la concursuri sau campanii ale firmei, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.  

Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la firma Franke Romania SRL, numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere aspectele precizate mai sus.

 

Durata prelucrării datelor 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 din RGPD. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului formular cerere, durata prelucrării datelor este de 2 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, firma Franke Romania SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață.

 

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta. 

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate pot fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, firma Franke Romania SRL nu își asumă nicio responsabilitate.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat